top of page

PERSONVERNERKLÆRING

1.Hvem er behandlingsansvarlig?

Gulen Blikk & Vedlikehold AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig for de personopplysningene bedriften henter inn og behandler. Dette gjelder opplysninger om våre kunder og samarbeidspartnere, som har et kundeforhold eller et potensielt kundeforhold og som benytter våre tjenester.

At vi er behandlingsansvarlig betyr at vi er forpliktet til blant annet å informere deg om hvordan vi bruker personopplysningene dine, og til å beskytte personopplysningene dine. Det er viktig for oss at du føler dine personopplysninger er trygge hos oss, og vår personvernerklæring skal gi deg informasjon om hvordan vi jobbar for dette. Dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene er du velkommen til å ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjon nederst i personvernerklæringen.

 

2.Hvor lagres  persondata:

Persondata fra våre kunder og samarbeidspartnere lagres på denne måten:

 • I vår skytjeneste hos Microsoft Office 365, beskyttet med passord

 • I vår mailtjeneste hos Microsoft Outlook

 • I passordbeskyttet mappe på PC

 • I låsbare arkivskap

 • I vårt HMS-system hos HMSkurs.net

 • Hos vår mobiloperatør Telenor

 • I system hos vår regnskapsfører Total Rekneskap AS    

 • Gjennom vår nettsideportal operert av Wix.com

 • Gjennom vår nettsideportal på Facebook

 

3.Hvordan sikres, arkiveres og slettes opplysningene
3.1 Sikring av dine personopplysninger
Vi vil sikre at behandling av dine personopplysninger til enhver tid er i tråd med legitime behandlingsgrunnlag. I tillegg har vi avtaler med samtlige samarbeidspartnere og leverandører for å sikre at dine personopplysninger behandles på en trygg og forsvarlig måte (Jf. Databehandleravtaler).
 
3.2 Lagring av persondata
Gulen Blikk lagrer persondata om sine kunder, samarbeidspartnere og andre som har vært i kontakt med oss, i egne register som vist i punkt 2. Opplysningene som blir lagret er sikret ved trygghetstiltak gjennom databehandleravtaler med operatører av programmene vi bruker.

Opplysningene blir lagret i minimum fem år etter oppføring. For kunder hos oss blir opplysningene lagret så lenge det foreligger et kundeforhold.

3.2 Sletting og oppbevaring
Jf. personopplysningslova § 1, jf. GDPR artikkel 17 vil vi ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. I forhold til Bokføringslova § 13, 2. skal visse opplysninger, som kontrakt og fakturagrunnlag med blant annet navn, adresse og kundenummer, lagres i minimum 5 år etter kundeforholdet er avsluttet. Etter oppbevaringstiden på 5 år kan vi slette og/eller anonymisert alle personopplysninger som kan identifisere deg som kunde.

Dersom vi behandler personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, slettes disse når samtykket trekkes tilbake. Samtykke gis alltid ved kontraktinngåelse med oss.

 

 

4.Oversikt over personopplysninger som behandles

Over har vi angitt hvilke opplysninger vi behandler for ulike formål og på ulike grunnlag. Her gir vi en oversikt over opplysninger vi kan behandle om deg:

 • Fornavn

 • Etternavn

 • Telefonnummer

 • Privatadresse

 • Faktura- og bedriftsadresse

 • E-postadresse

 • KID-nummer og fakturareferanse

 • Kontonummer (gjelder kun for ansatte/ innleide)

 • Bilder av enkeltpersoner

 

 

5.Hvorfor lagres dine data?

Dine persondata lagres med det formål at vi i Gulen Blikk skal kunne levere produkter og tjenester til deg som kunde. Eller i samband med at vi skal kunne holde kontakt med deg som samarbeidspartner. Som del av vår oppfølging med dere vil dine personopplysninger bli brukt i forbindelse med markedsføring av våre produkt og tjenester, og gode tilbud til deg som kunde og samarbeidspartner.

 

6. Databehandlere
6.1. Kommunikasjon og behandling av dine henvendelser
Når du kontakter oss via telefon eller sms vil ditt navn og telefonnummer registreres i våre register og hos vår mobiloperatør Telenor. Når du kontakter oss via mail, vil din e-post registreres hos Microsoft. Kontakter du oss via chatte-funksjoner som Facebook Messenger vil ditt navn registreres hos oss. Kontakter du oss via kontaktskjema på vår nettside vil dine data lagres via Wix. Alle register blir også lagret i mappe i vår sky-tjeneste, og ved salg av tjenester vil kontaktopplysninger lagres i vårt faktura- og regnskapsprogram hos Total Rekneskap AS.

 

 

7.Dine rettigheter
Du har en rekke rettigheter ovenfor oss som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du har blant annet:

 • Rett til innsyn i bruk av dine personopplysninger (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 15),

 • Rett til utlevering/dataportabilitet av dine personopplysninger (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 20)

 • Rett til å fremme en motsigelse (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 21)

 • Rett til å be om korrigering av opplysninger (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 16)

 • Rett til å få dine personopplysninger slettet eller at behandlingen avgrenses (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 17 og 18)

 

 

7.1 Klage
Du har rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg likevel til alltid å ta kontakt med oss først.

 


7.2 Krav til legitimering
Dersom du ber om for eksempel innsyn i dine personopplysninger må vi vite at det faktisk er deg som spør. Derfor må du legitimere deg for å få innsyn i dine personopplysninger. Ditt innsynskrav vil bli besvart innen 30 dager etter henvendelsen. Opplysningene vil bli tilsendt via e-post (gjelder ikke sensitive personopplysninger).

 8.Kontaktinformasjon
For spørsmål eller ved ønske om innsyn, retting eller sletting, ta kontakt med:

 


Daglig leder: Eva Kløvtveit             

Tlf:     +47 462 84 095        

Mail:  post@gulenblikk.no

SG_GULL_HVITBOKS.png
bottom of page